archive-at.com » AT » O » ONF-ONLINE.AT

Total: 246

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IGC Database - Sportzeugen
  Dornbirn Artner Rudolf O032 Segel u Modellbauclub Eferding Banko Gerald O035 Flugsportgruppe Union Linz Bauer Johann N079 Segelfliegergruppe Spitzerberg Bauer Jakob N141 Union Sportfliegergruppe Ybbs Bernhard Paul ST164 Steirische Flugsportunion Beyer Hans Georg K106 FSV Feldkirchen Ossiacher See Binder Harald W009 Wr Sportfliegerclub Drei Möwen Brandstetter Gerhard N139 BSV Voith St Pölten Braun Gerald K067 Flugsportverein Nötsch Brunner Harald ST048 Grazer Sportfliegerverein Chitta Carina W056 Flugring Austria Wien Deiber Gregor

  Original URL path: http://www.onf-online.at/igc/igc.woa?cmd=list_witness&search_name=% (2016-04-28)
  Open archived version from archive • 7 ÕÔ ïM ùá êUgS a J pÔç Ê âáR Òu àê ã í æ ü â ü8ñö k Ç ZX O êPêz ñç ï Å õ 4íz I í Æ ãÓµ R êKvµÔ û Lgún Î ñFY ÅC ²çVx míÏû ìþÍù ²æÒt² ýGÙc1rçåúï6 ðs VØùýo õ9 Ô¹¹ Oi e 6ÞXt õv Õ M gÛ ¾ª¾ k 1¾ Ì R Ë ÅªTÝ ûÑud º û ÛÛGN ½tWÒ r U S0ÆÇ Z9 â Bñ y S n S 2 j0 Í I wñÎßB øQñ Jø r4 Ú Â W ßÞ x  ñ è xWUKë M þ æ vÙ Ö nª FÞô Ú zè ìÜZÛWR ½4Wç 2ÿ U LN 9 f ÃS p¼ JsIÔ ª ÒN sjú ö ì ľ NÓÓM föXï ¹ Î Ã æ Y ê l î Ý ëþöôé û T æÞÜÿ º Ïìß ÚZï m K Ô 3 ó èÃêÿ 7Õm ÖùoS ÚýK äö öVä ñ é òà èo Ån dñ üZl0 Ù õUðÄ ÌUm ôø d aò Í X N R êßÞ µÕOØ ÞÚ qÝë ¾ ýr 69 ÑËèO 9Ú L Ì J u q Q ökÚIS º²ê6ñCe Ð u s àO t ¹ ²Û ê 0 È ³å ÛªªE AÑ ½ 6 º 7 ÕÔ ïM ùá êUgS a J pÔç Ê âáR Òu àê ã í óf ñ Å Gí1 ïõé u øwAðÏà F Ñnüiâ øéãM Ǻï ß Ñ6øWà NÕ WÓ byÝ ôì G áNg ÓÈ00ÌòÜ þÙ o j W ¾ Êêå Ù òøsf c ãþ³ C G BQ háÖ Ë ã²êTó d Z ã áç yº j 0 ñ c Rq ß µ ú K o N ú LVêÆO ßÅ Ã 3í ßU I5ÌÅVØ ßO A Aæ Lß 9bU8µJ z U bÛ héÇw þ ä N a J rú ÄNv ãS ó R ÝD eVÔ ý ö TíÉ º ¼PÙiÏ 4 Ý Éª Å Ã8 í ßJ Hna ÀÈú ² ùJ êª J tmïIÍ ÍÅ µu ÓE xC ú YÔÄâ FiR 59áç Âò x T 4 KB8 Á Eí éÅ ÚéþÔó Ý ÌþÄòµ É ß Ïò µ7h ÿ cîÛm ÈþÓÛçK þJùé ÿ ½½ k þÎÕ ù î ³û7åö ÞË IÒÊ õ e ÅË ë¼Ø 0ú ÁÍõ cçõ¾ Ôåö Ræä ù ½ 2 x tÛyaÒt7ÕÚb V2x þ 6 l úªøbI f ÄÆú ² 0ùJf J SuoïEÕ Zê ì om 8îõÑ HQÉ ¹V Là ¾0N håô í Æ æP N º N8Ê Áû5í Û Yu x ²Ó HhIº½ T¹ Q p Û ¾ ºD ÜÂYm õ d Yò MmÕU èÛÞ SO jêGw üð õ ³ ÄG0 Ò B8jsÃÎ åS ñp Ni puSq ö ÚIÓ µÓý çiºL O ý åkW ý o å jnÐ þÇÝ Ûw ý Î ü óÒuÿ zt ý ªIóon Ý göoËí w½ 6 Gê Ë y taõ ê ÇÏë Ëí ÍÉ ò I d ñ é òà èo Ån dñ üZl0 Ù õUðÄ ÌUm ôø d aò Í X N R êßÞ µÕOØ ÞÚ qÝë ¾ ýr 69 ÑËèO 9Ú L Ì J u q Q ökÚISð þ Ö ücð è ç ¾1 AÔe ñb ¾²ö ô O Z y Ǫ xÇÁók 5 é í Ù ÚøîvK óZ ô çÄ Oú Àyæ x õ û G ÄqEIË Äa0ÿ QÇà 2ÌÊ æ ÊÒuªÓ F0òð4òª Òn ½E6º µ Y 3K S T º êÉA uSö wzè ä N a J rú ÄNv ãS ó R ÝD eVÔ ý ö TíÉ º ¼PÙiÏ 4 Ý Éª Å Ã8 í ßJ Hna ÀÈú ² ùJ êª J tmïIÍ ÍÅ µu ÓE xC ú YÔÄâ FiR 59áç Âò x T 4 KB8 Á Eí éÅ ÚéþÔó Ý ÌþÄòµ É ß Ïò µ7h ÿ cîÛm ÈþÓÛçK þJùé ÿ ½½ k þÎÕ ù î ³û7åö ÞË IÒÊ õ e ÅË ë¼Ø 0ú ÁÍõ cçõ¾ Ôåö Ræä ù ½ 2 x tÛyaÒt7ÕÚb V2x þ 6 l úªøbI f ÄÆú ² 0ùJf J SuoïEÕ Zê ì om 8îõÑ HQÉ ¹V Là ¾0N håô í Æ æP N º N8Ê Áû5í Û Yu x ²Ó HhIº½ T¹ Q p Û ¾ ºD ÜÂYm õ d Yò MmÕU èÛÞ SO jêGw üð õ ³ ÄG0 Ò B8jsÃÎ åS ñp Ni puSq ö ÚIÓù³Å 1 ø ñ S ¼Ce5Ý ÅO ü8ðg tÝ T¹ þ Ï x ÛRñ ri oñ íYàæ Sì ÖgYn d FyÅÜ W ÀÐÀápü ç¹ ë Æb L ö VÍ Ð Î4 ÃÜrU µÅf Z Î u ºÉð ã ÆMã B ð4 Ü éÓ Ã5 Kë ö ªªÁ 4 n Tú òjWº7Ä év 7¾ ñ Æ â ýB FÓ þ ê àD h Ûé µÍŲè ô yî 6¾ºº Ô WPèúw Ç53 Øíô Ò æ Ël ÀK òÏ o nª FÞô Ú zè ìÜZÛWR ½4Wp õ ³ ÄG0 Ò B8jsÃÎ åS ñp Ni puSq ö ÚIÓãümák ø à Z Øèþ2ð Î È5 7ÄzF ÜÏ ¾ ùmnãhÜ ëQÇ Z ç çùG øj Þ Ì0y yU Õð8 b à j HÒ JPUcJ R2JLÄá² c ÅÊ8 rc ÁÑ Ã F T Å UäöË ÍÉNê Ò Ëç ÙÃC ñ g SÊð¼I brlM xÌF Æå8 ðpx P Ékà  J jã Ù u O tpX a1u2¹æ ÃÑ Z5Ö x r ñ æ Fª ïà S  S Ö K o 6Zsé 7W²j 1j0Î ûc Ò H K 2 Ë R nª FÞô Ú zè ìÜZÛWR ½4Wè 2ÿ U LN 9 f ÃS p¼ JsIÔ ª ÒN N ú i µ Ö6Úuªxboí Ù Õm e X xrÜèÏ fÎ ÿ a òTL ûÛÓ ¹oìíRO sþé ³ ik½ì¹ ª QöXÌ ¹ù Í ü ßU å½N kõ nH ÚKÙ ãÄ ÛË ¾ Ó º Ä7ñi À ûd ÕWà Ms1U 7ÓàPe y ÊS4¹bU8µJ z U bÛ héÇw úB KõÊ êf Øåñ t G Øíô Ò æ Ël ÀK òÏ knª FÞô Ú zè ìÜZÛWR ½4Wç 2ÿ U LN 9 f ÃS p¼ JsIÔ ª ÒN QM íO MÒcò ÏìO Z¼ íû ÿ ûSv ö í Û¼ í ¾t ßä ûÛÓ ¹oìíRO sþé ³ ik½ì¹ ª QöXÌ ¹ù Í ü ßU å½N kõ nH ÚKÙC Ç M C uc oâÓa öÉoª æb lLo À Ë ó irĪqj 7Vþô Y ª Å öÑÓ ï ô ë iÔÌ1 Ëã éV Bx Îмja e Tà ã ªÚ ³ ÒJ ¹ Õ Q 9ô Ù5K µ g ÛéK I Ì Ø P Cå DÖÝUR B ½é9µ4õÑCÙ µ wzh Ï eÿ R Ds Í T A¼ 3C 6 Ø Q w¼ t ªyU U eÒä Ö ½ ö ÏÛåüÒöÞÏ RQ ê7R Î Þe Ë ñ Ä ýbá Âb 2 ð ³ º²ê6ñCe Ð u s àO t ¹ ²Û ê 0 È ³å Önª FÞô Ú zè ìÜZÛWR ½4Wüþ Ëþ Vu18 æ T G NxyÂð¼ªb Í RÐ ªn0 Ñ I qE6º µ míÏû ìþÍù ²æÒt² ýGÙc1rçåúï6 ðs VØùýo õ9 Ô¹¹ Oi e 6ÞXt õv Õ M gÛ ¾ª¾ k 1¾ Ì R Ë ÅªTÝ ûÑud º û ÛÛGN ½tWÒ r U S0ÆÇ Z9 â Bñ y S n S 2 j0 Í I vä V FÞ l çÒ n dÕ bÔa öÇo 70 d B Y uUH 6 æÔÓ E fâÖÚº Ýé W ò5å ówì ÿ ³ÅßöP ÿ õ ðí Iý ä À Ø ÿ ù ù ßòMc ìg ÿ QpF Åÿ ÙûÇß µ Øk ð Á ¾ ø àX 2xMu Ï ð ¼ ñ  Âï ø ëE²H áýoâ â öüBÕ µ sá à hÓk éÿ u á ñ º bо Y Cñ àÝ Jðg i My T á xwPº ö Ö ÊßÀZÌq ÃË Û K ¾A Èãî f vþ ø áý6ïáýßü4 Ãÿ x â Ý ¼E  ÿ óâ í ñ ÿ Tð x þ ö ü4 µ ÃmªÉðãí ð ln k øI ðÉ lz í û j no4Äð Ú Î µ  x nMÎ ãï úWà à Óç Ño LÓàÑ 9 à ûZkö u Im OV ºmí Þr ¾Ö È b dYÒÆ ç VöUôÅUÄðízt½ ²ö çTÝ5ËË 8 úEo ÿ x rÊX ç CÃY Ëûg ãì æ JÊ å WëO 3 º Ôÿ Ú Ö0¾ßì â Ð Ù H T Ź v Ìvò ï ÜíöÌé Ñ w ¾M4ÿ híó6ý ËÔ fï qö ²ÿ MØÃì cß W ê 3¹F It w Êïª C N Q Ø âß Ka h¾ Ñï º ülø è RZO Wð Ækw µk 6HV ä b 6ECâgµéQà iÔ ñ9 YJ ³ ÓXê n Qµ U yY 3 xO ãñù bðt à 8Çc ÏN à S s yg8Ê ñ¹ R öÞÑÁR V º Þ e î¾ V B ÖV â Ó¾ øÒÄøÖÎ o 6ÿ µ ñq º n Æ à ÇP¹ööò ÛÈî úå Qy Ê5 K W Qm q Ä ûäÊ À Þâd Ùln Bí d Qï ä¹Ø 1ÛÈ ¾L ö F s Û3 Eö ÞFù4Óý ÌÛö Pm ¼µÇÚþËþ¹7c r ¼Îå Á ÒEÜ K ¾ Å Å8 âFýòeF ïq2 Ål 7O v G² 0 r ìQ íä ß X û K¹Ûí Ó û ï iþÑÛæmû 6ÍÞZãí eÿ Ø Ç¾¹KH GÔ gr é î ßT b b Gq ù2 8n MBæÙ4 Ò Z N m ³È mÈ À õÊZEpº ó k I p 2 ú Û â É ½ÄÉw ²ØÝ f yÿ ð ßÿ Ä ÌÓ Ûÿ ÿ ÇÑÿ þÐû Üýïü Î ÿ É Ä ò7àOû b õ â â þG¾ ÿ ÙI ÿ ÖG áî K Æéát èöBÒ B ñnK 3 ¼ ûäË gÕ jF s Û3 Eö ÞFù4Óý ÌÛö Pm ¼µÇÚþËþ¹7c r ¼Îå Á ÒEÜ K ¾ Å Å8 âFýòeF ïq2 Ål 7O v G² 0 r ìQ íä ß X û K¹Ûí Ó û ï iþÑÛæmû 6ÍÞZãí eÿ Ø Ç¾¹KH GÔ gr é î ßT b b Gq ù2 w â Ð Ù H T Ź v Ìvò ï ÜíöÌé Ñ w ¾M4ÿ híó6ý ËÔ fï qö ²ÿ MØÃì cß W ê 3¹F It w Êïª C N Q Ø ÜL q ÓÂè Ñì E âÜ f y É À ÒîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö 1ï RÒ Ñõ Ü X ºH A ewÕ Ø Ø ÜHß¾L Ãì î K Æéát èöBÒ B ñnK 3 ¼ ûäË iw ³ eô eÝäo M Ú Í còõ Ù Ë ì ë v0û i Âèú ÌîQ À È ² ê lPìS î oß Taö N ÜVËctðº kô i J x ÎÅ ÞEýòe 4 ¾Ù 2ú ²îò7É í ¾fß ùz lÝå ö õÉ oï M Þãþ ûëÉ úÉ L M l F òB þå 9Ñ VØÞSHЪI ÜL q ÓÂè Ñì E âÜ f y É À ÒîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö 1ï RÒ Ñõ Ü X ºH A ewÕ Ø Ø ÜHß¾L Ãì ñ K Çí ðoK µ ïM øUñ Äö ÊÖÒéÖ ÓüAð à Ök Ðë ñ â í YøßRµ O³j è Oî 2ã E Ýb ñ U R ¾ qÕ S m a crÌ W èÔÅeø Dàêá N ÿ ß0Ñé Uä E RK g8 º ä µ ÜíöÌé Ñ w ¾M4ÿ híó6ý ËÔ fï qö ²ÿ MØÃìüüê i Âèú ÌîQ À È ² ê lPìS î oß Taö x í q5 ½8JÏ 4 o J FÑí w ³ eô eÝäo M Ú Í còõ Ù Ë ì ë v0û ð õÎ ñÏã 4 FêÇLðWÁO I Ý ¼ uñcâ K Î s ø³ðëPû ¼³ÛIÿ 2 Ç ÝXj X ÿ ²xqÀy Ýâñ gtiïÏ ã Ãù6 Í Â Ó2áÌç ìe â õ mR pø Zü õÆb ¾  ÿ V Ò íïY ï q2 Ål 7O v G² 0 r ìQ íä ß X û ÒîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö 1ï RÒ Ñõ Ü X ºH A ewÕ Ø Ø ÜHß¾L Ãì î K Æéát èöBÒ B ñnK 3 ¼ ûäË iw ³ eô eÝäo M Ú Í còõ Ù Ë ì ë v0û 3 èm JÓ O ¾ év ºN á O Ñt½ ²XYÙÙÁ C Ùé ö ÐE ½ c Ä ª0 Åc X v W ÆU Ruk Vn ZÕªÔr V Z êT 9ÎNRnM F1 c EF1IF Y I Ih ØÕ î e ºx µú G¼ çb Ço þù2À ÙÎ24 ¾Ù 2ú ²îò7É í ¾fß ùz lÝå ö õÉ ë át Eæw Ö àPd Y õE v Äw 7ï 0û î e ºx µú G¼ çb Ço þù2À Ø óçí miuðÑüMªøoεøKñ á7ÅÉu è4 à øgÅ À ðÝõÍÇÇï ½ Þ Ûü ø á Ôµ I û Äzg x PÐ nÿ µ Í pF î ø qôéOÝ S ÂX 8ÈAÚRÂVÆå Ñ ËñØxMÕÂW Z ï o y8ß g 5º âö ¼ ÄÉw ²ØÝ ð ¼ k LúT w 4 CF¾k7¾yÞ I n ë VI 2 È Øáìï Ã9þGÄX tªãx 0ÁfXzuã9P F JU JU ET Ó j5 IgV kR FMÆ5a 6 iI8 4 OK ètéw ³ eô eÝäo M Ú Í còõ Ù Ë ì ë v0û ãL Kvº oøqp B ê mäx ÚE ß² X õsj ªaT Ô åC1Ê R1 n Þa 4 p R E YòN ß áµ ø Ó îtÜ Ò q 7 6 Tá89FéN ï ½õÊZEpº ó k I p 2 ú Û â É Éùá ÜL q ÓÂè Ñì E âÜ f y É À ÒîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö 1ï RÒ Ñõ Ü X ºH A ewÕ Ø Ø ÜHß¾L Ãì î K Æéát èöBÒ B ñnK 3 ¼ ûäË ¹ ³æh S ß kqö cÖ ý Þ 6L TÛ ö õÉ ë át Eæw Ö àPd Y õE v Äw 7ï 0û î e ºx µú G¼ çb Ço þù2À Ø ÎßlÎ Ùwy äÓOö ß3oØü½A nò kû úäÝ À õÊZEpº ó k I p 2 ú Û â É ½ÄÉw ²ØÝ åµ xÑ L T nÀ Þ c ò ÿ Èó1ÿ ÿ R3Cô ËþMg ÿ ÙUÆ ú àCÔÞúå Qy Ê5 K W Qm q Ä ûäÊ ÏTüü î K Æéát èöBÒ B ñnK 3 ¼ ûäË iw ³ eô eÝäo M Ú Í còõ Ù Ë ì ë v0û i Âèú ÌîQ À È ² ê lPìS î oß Taö N ÜVËctðº kô i J x ÎÅ ÞEýòe 4 ¾Ù 2ú ²îò7É í ¾fß ùz lÝå ö õÉ û7ë cøI x 4 qõß Ïð ÄV Z ö6 Çà ÇLÐ ÏÍÎÂ4 ¾Ù 2ú ²îò7É í ¾fß ùz lÝå ö õÉ ë át Eæw Ö àPd Y õE v Äw 7ï 0û 8o z ÚWÃo ðÞëâ 6 À ÒîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö yü ø ñûÆ 4ß þ7Ö¼ÿ Ù â Z Ï Ó4ë M ¾ ã 5O éþ Ò µ Ö¼ Ú ³s ÿ 5ö o iky Òþ ðç áµn áÜ ñ3 ³ ÆXú Ôñ ký C ÄÒ äÙÞ3 æn B9 Êp ÊØìkà UªÔK J áÈä ã äö n Ñ â Ð Ù H T Ź v Ìvò ï Í ²F s Û3 Eö ÞFù4Óý ÌÛö Pm ¼µÇÚþËþ¹7c ø ãéþ ñ SÃWÚÎ iW é c ø Ä ²Zxc w1Íx²j¾ ñ V coa yqy ÙÁmess Û Ðp Eþ³q K K ý Ìqt b Î µ T¹ñù Y 2 JÔ ÑÂá U N 2 WØQ W  Æ7³ Þ ri Û ÿ á 3Y µØ à ø9¼L ÖZu ûx ³Ñ ìºcêÓÜÙ örÍäGöÅ íh w î Ï Ö â ú Ô Ö 1Ìþ í Õþ ö ÛÙÒö¾ËÚû kì sòó 8 hós B µ É Úî µíwnìíRîvûftËè¾Ë Èß vù Çåê ³w û Ù ìaö ù Ǿ¹KH GÔ gr é î ßT b b Gq ù2 w â Ð Ù H T Ź v Ìvò ï ÜíöÌé Ñ w ¾M4ÿ híó6ý ËÔ fï qö ²ÿ MØÃì cß W ê 3¹F It w Êïª C N Q Ø ÜL q ÓÂè Ñì E âÜ f y É À ÿ k Yx à ¼K êß ¼1ñ â á J t ß tO köÒ Wvwz Ï 4ë L¾²Õt ö ÑìÞ6ýcÁ ï x å iÒ ãLà áìÎ XÎJ U â ÂòÆ Î 1 1 ÄåØ f F 48s q FÚ Á ºqræ Vq c ô Ùªîx f ÙæXôËë ÿ 𪠳A ³ ÓÀ Ék B 7F cñüXÿ â ý Cÿ a ýÇ ÿ é ê ÜVËctðº kô i J x ÎÅ ÞEýòe ³óó ço gL¾ ì ¼ òi ûGo ì Û7yk µý ýrnÆ ø úæËã Á ãGÔb ø ñçÂ É ºL üG x à ôí ¹õD² Önü9à ê XAu Ô Õn xö e ½ðË ðÔ y Ä J õJx ÀÖÆN ¼ ÌòÜ D O pó ³Ó J¼SéÌåBJ ÿ 3 å Ñv â Ð Ù H T Ź v Ìvò ï E 6îf ãDº K X Íj b XNË KtP Ðiì HÃÇ N i Âèú ÌîQ À È ² ê lPìS î oß Taö N ÜVËctðº kô i J x ÎÅ ÞEýòe 4 ¾Ù 2ú ²îò7É í ¾fß ùz lÝå ö õÉ ë át Eæw Ö àPd Y õE v Äw 7ï 0û î e ºx µú G¼ çb Ço þù2À Ø ÎßlÎ Ùwy äÓOö ß3oØü½A nò kû úäÝ À Öï SãWÃK Ñõ þ üjF It w ü Y õE v Äw 7ï 0û À õÊZEpº ó k I p 2 ú Û â É ½ÄÉw ²ØÝ þ1ÆOó s deÜ ú Ö Ö ª gìý ³ú ²Ï3 Øs Iûnoì û ZVúÇ öoÙ Z ïÍ ¼ó a5 ß Ò Rö² ñ mv½õ²þ ú0ÿ ù3ö ÿ jÿ ³³ø9ÿ Í7ÿ cÜ ÿ s Ð Íêÿ ³UÅÿ ûÎ ð 4 Ø Ô x o ÂêÅÝ öÝïâ Æÿ êzo ¾5üvñ Xßèþ øið7P 7ør wãï Me Ð Ò ãW M Ü â H Æ Hâ à 2LÇ W Ìêç WF5 Î þÊÎ ²r ½ÉUTê ZÕ8 9aªeؼ C VX üt H4ã J ³ûtý Iíud F ÝN3M ýþ 7 9 øCMø à x Y ú Gñ Cá ZçK Þ JßMñ y ßO Mwms 7ÑÚÞÊмÖóƲ E Øáìï Ã9þGÄX tªãx 0ÁfXzuã9P F JU JU ET Ó j5 IgV kR FMÆ5a 6 iI8 4 OK è Çû þÐz Æ Fß x Cý ¼uäiúm ã7À ø û C í ê7 G vãT a ÕôøRöá ʲýcÆ p K 1yGü 3 e 8ø û Þo þßþ ¼ ð þÐ 7C ã ¼³òg ÌÓotÙ û ÔÓÙÙü ÿ ²a á Ö àÏûw ñv ØÉÚröyo àhbyéÓäÇRÅR í ð Ñ Õ⪠R¼ º e aå ó ߺâÝ q ã A P P û1è øuqãÿ Ö Ä 7 ÿ µíKM ðÃj Õ Ôôï jvë A xãG¾ ³ 7pxÚâ QÝV À pHäÿ f8ÊY ñô ÑÇgø E8Í 5 Ôóê SQ ïi5 ý ÂÔÀã8g UÆUpy Ü ps w 5 ù Iý eâ á º øùð xDsm Ko ÿ ô Ëjå 1èÖm4Êì MAFØ ÀܹV õüÇ òêÑ K â º 9giU K0ÀåɪRn º URpu1 rR mà Ôq9 ªT 8â æ ãJ N âL N m ÞK YR â áÛæ ù ÕO Évö7 ØJ 5 ÂYM 8nÚ id 9 D c ù µ P P äÚ7ü ßöI¾ êañò¼ª ò ã õ ³ â ç ÏR Âá3 M iZu Ôöt  õjN Í9ÊM r ÃT æ éS ¼ nÊÉ ½ HõZøó ðïÚSý àgÄ Çòß EÐÓá ñikâ Ú Â ßj ¹ Ä 2Òî æ º ÞÚêt Ú Ð FXºØ ²½ N Ñ jøzR z ß JÔöu ìcÙJ³T ßh M95v z3ã üHô S Á µû ð Þ ñ ÃÏ k rù øF ãísÅÿ d ¾ Ôÿ á þdz jÐÏnx þß Ï B î r ìL Mí C4Êó Èùaÿ Ù Q É µjØ ûKûK Uáðu U1 äiWû8IûI îrN åß p I¹rr y ½Æ Vý ü â ø9àm C¼ ñW 4 ÿ üM j²Yÿ Â1à Ùûâ Â Å Ø MC Ö z P QÔô½7 Óu YÓ u W Òõm S Óu 6þÞKKí P H lnme 9 ÑÕ L Ãc 8 n ø E z3U V V JUiT gN ÂqR RI Q á FI z4ÓÑ i 1á½ Á¾ ð ü7eý áß èzO ô í w Ñt J²û üóÜÝy 6 Eç M4 åî Gv z3lÓ f¹ u WúÖg bñ ìenJtý Zuñ S OÚU 9òR q Ó iB XS UÛ b ÝÛ² Ù¹ ya þÚ ñÿ à ø Å ëW70 ÇÆJÿ m ÛP Úw éÚuâ Ü E zpö Z ì ¼³ eRøÜà G Q ohà S R ò éÆNÎ ¹b õ m6 a we i ÆÎ ùR äµ KÙ G5Ú q G Ó iÁ ô yeª ɵ ù ì iÿ ÔÃà yU äy Ø cÿ Yú ÿ ³ ìªàßýTqÙë5ê P Mð þDýgþÊÏÇÏý ÊÉ Üë Øviÿ kÿ ÿ É ñw Ä Óà éO q ÿ ÿ V ù ßòMc ìg ÿ QpGÞ øyúpP P ÊõÊ séa P  3a Q¹ôíIÝ ù Ù å ci é ñSÇ ún ßÛÇwa i Ö Û Yb áw HåGFe OF x V à µ b0õø Ý kR Æ ªFP Nq á8 É d e à å â qsM SMg i SG ügÖ ðcÀ µ ê Û ø  ÿ m Cñþ ÑxGáÿ í ícQ½¼ 5 Q Zi o Ú f ì W Ôp 9â W ö P P P P v m ÞÊðÂ5 Ñ V É òÛFÇhÂÈIJcz hÐ gøÏà Õ¾ üGÕ ³4 3mµ ºÇq x Z 9 Ó¼7á½ I þÒ Ï1 QC ½ÅåäÖÖ6wWVßaÀ¼ Ä ñ ø õ¼Ã yÔ 7 apXXJ1 ÇV gì0 9â 5 Ô Rt ØjUñuèP Ï ÄÑÁÑ jÒå tKíJ äíä M swñëR á âËí3¾ ñ 1Éð EÐîüGqâ K mJ ü6 YQÆ7 l K 0 Vu¾ ¹sG Ûº ZSsQ³ Ê Z¼u ö ÿ qð áïÃÏí í ø ü á ký û ûWþ OÐÿ ³þÕsö ý Îû Ún j P Èÿ ¾ øKö ø ÿ ÛÁðßCá ü Y Þ¾ q Ûü5øËñ Å 0Òõ Û sb í4WgÔne Ðõ1 Ü Å 7 Çí mÅùÏ ç9 ªy XRT yÃ9 J 5UÓà ÔeÌî þÎ é uÈ m Æ 8ø ñ Ã7 wûKÁ ¾ øïâ µ ö üM ê dº o ý ò f ñ W Èr É1Ô ö CÃyNM áy áWê¹ öÔeS Ù l5ZØyÓ ð îê f ëT ï µªT n¹ 5 4 h üüê ãï 6 ðÏ ü ø VÔ5 ¾ ý gë zî ªø Á 5 A jÚ L 7P Ñ 0ü ý ñK Kbtëø ïÐ1 í dßWýçú½ÅYÏ þÏÕÿ Ö þÈø¹ Öÿ Õ ïø Óêÿ Rÿ jö Y c æ6 ôö òyû ½ ÍîÞÒ Ø5ùùÔ ûS xÃÅ 2ñ ¹à uÌÁãÍ é ü ðúïIñO ¼tú l ì ð ¾ u hK üC ûjCö Áá Çç q U Ïxc p öQ Z w g ñ T1Õ ì78 Ì ÂäØ ßU Oc êT ÓíSOqæ Ý q sÇ E â ¹ÎaK O V B Àarø t ý jñ t ¼ê 4 òQ Õ ÃÓÂQ IªprqMÞÜÒ í ÚNVW ²WmÝ X 6 ø6 þE oþÆ é³Æ üq ÿ k6ÿ Sÿ ¹Ñý þJ þÅù þ å Ñ ÿ äRÔ ìc ÿ Óf ¹xAÿ Ö þÆu õ 9â ü û Òÿ Ô YóO nî ¼p à Èïþ9ü1 Þmº xðUòÇ RcÅÕ ³îB û ¹ÚÌ ó ¾ Ä e Sä ÏjÑ ÏN9 q 7i Úµ S¼ eîrß R ý ôkp¼ªU 4ð ĵi ÉrT Ðr²iK UªFÒR ½Íne ¾þ éÃù ÎÖ Ñô R ù Ó Röh 2ChÖÒ Ä ºB Ð hÐ P P y6 ÿ â7ý o ßú ü 3 û Ë õ 4 Ì äÖpoý eÿ ª f½Sóð hK kE áÿ Å ëÿ ð j ¼qá 7ÆZ éV çÀÏ xÿ À 4 RMQÚËÂú ¾ h ñA 7 ¼ Ëë ýCÃLF àÌß þÕÂq6U Ë EL J W dùµN Äáã J¾ R¾ ò QQÇâ³z ßü ñõ õÝ 9 Õt ÝxSV Äú Zf òê z ß B ß³I m9 ïâKA ºJæù í ã K ÙJ Ë I 7 ò A F ðïÙ ý à  r Tñ ôO ºû Ú 4ø l øãYò Ùÿ ixÃÄÚæ öKHà ûoÙìà µ ý Å Ýx Æ Ü C â²L ý W Ïû Âó Î ÕrÜ í J ²öØ µ V ØÒÞÛþ ûË è I Ê G ö gì1Ø 8 ìñ öK KëX w6 ÚU ýO ý a ç 8 н íR3ÄT ÆX¼Dn îù í ¹ ë 8ð u t ë Ô¾ ñg º ½ ká ÜxrÛźî Ü éú t 3 Æ âµ¹x 7Ëø 9Í0³Æe u f vT A µêf9 1³Ë p o 9v1ST T ô 98Ô F5 V 9 Îj s D O NN EG 7 ßdíå 1ÔôÝwö ø1à 5 uá üNøäúu ݹ mµ Bø á Õ I ê Åï ÛÃ Æ ákCov i ö a á1Yw uÄPÃUTs à áEZ 9ýRt ÔÅñ 9P c à áÌ 4ªÎ 0XúÊ ÔÅa Ðç Ë uzp ÉûÉ 1ºé FµN ò ³ d ø Ãz 5â ø ËûGþ Ðõo ëÚwÚ ìþß ë eö ๵ó n Î S èäGPÃáò Ó f¹fu Wú g âðøì nJu Z ðõ hT SÙÕ òU r á Lá hN 2WjñjÍ Y ºi þÍ ø³âÏÄ øû Ðõ hß ü ð uá tO Cð ßB ¼ñ i k ç ü üAñ Î máû ð 4ã dº ûÿ ðnKÁ¼3 pæ Àq 7 øO ³ ø Ä Ú Ä ü ñGÃO ÿ ð íl ðG ô Ø á ¼ Ñü y ï µÒ xÂò SÒ É i i Í ê þ ð gøþ ÍòªX Î q ö J¹ ͳ 3Ü 6 5 S J rL6 úÎ 1Ìdñµ Rà èe 9õ ØjP NnUéb J J Î Q v M TnQ u EV V ÆÔ V µ J N GMÔ ÉÒ Ú i8 gÔd a pÎ 0Àå Ùõp9 N 2ɲlæ ëàa YÆ N Z4ñøÈF Ó då Ï Â ð ý ÿ áüøëÿ Ï ¹ÿ óû ÿ LÏÿ Ïcþ Ð ñ à þ þ ÿ è3ñgÿ çÇ þxÔ c ÿ çö ÿ ÿ 5 üD¾ ÿ o ÿ â Á ý ü o ÿ ÐgâÏþ Ï üñ þÆÁÿ Ïìwþ 3 þk ø Eÿ BÞ ÿ Ä ú øRÞ ÿ ÏÅ ü ùãQý ÿ Øïü f üÖ ñ ø þ ¼ ÿ ô ÿ óÆ û ÿ ßøtÌÿ ù â ñ ý xWÿ N ÿ èxÐѾ ø ÃÖ LÑäñ Ô Ú ñ7â Í þ³ ë µìóÜx In îõ ûÛ¹ Ýä êGf Ä Éç9ÔUóz rrq Ä9þ 4 ä PÌéÒ çQÆ Î R Ó ÿ âüº s âø 3 Õæ ÊX Y g Ë0Tp¹FE Ër iàðT MÕ Z J Ôÿ Bÿ ï ÿ áÉø ÿ ÍMOú Ðfyÿ ÿ óØù õ ÿ þ ÿ ÄÇ ùøCðâÞ Ok NÑZø â ¼msss rÑÁñ Å K s P iå I îÌÄ 0¹ 57RTðùÏ S V z 4ø 5 JÕ Rµj ÏV IÕ Î å ÛÃà Îá W Ez E9Ö V j²¼êÎs ö ñ ÃÏÓ å Iâg ñ6c béÿ 8LË Ã 4ý  Çc Z óâçíðôð Ò 7 ÐÅýb à X lè ñ4a þæPÄ ï ÆÉ EY¹kwug kû þÐ ý ô Gà ï ö þ îµû U TÒþ Áâ zòûP k SUµ øËá M î9 µd3Cx íãþ Éëã3 äYF6 x 9 Q P U x  U öø VãMæ jÓ vùÛöU S Î Â yãÖ do áÞ 8 ¾ a0 2 F  Áù P K R eW ñ Dÿ dÏ Ã FÔ5 uÏ ÄPÂâñ û s ae6 mw iiqªÝ¾ Áss jWñØ ê YiñJê k iº ÛC w i 3 òà Æ JtÝ8Îq ªË ä Á sIB ß e Z ò ÃU G J5ñ3 Ns ÑÂƵyE8Ñ N J 0uëÑ Ëó ö ø Õ ²ç íVÒë O O gË ûwý vé ãÃná b ý ñ Àÿ ü ü Æ Þ ð ãÔb Ý Eñ ÇÞ ð ðõ ÇOÔ Ô¼9oª Å kk ê Ëø ÅÉd å AKÅ W á 4á Ì2 på W äø TT qÇ Â E c â18jx êx 2ü Ö n xóGÔ5o xWàÿ ÁÏ x Áþ MZÓBð Ä èÞ Ô ïÚSÄÍ ê ¹ÔïõÏ hmwá Þ8 Ñ XÒ5 µ½ ßRÖ þ àn9À òN ÆápYVoÆÜo fÙ m z ¼Ã Ëñ9 Ü Uðù i Tó¼â t³ e 4ká ÖÂåµ øx ³Z bå xl4é N2k 899B7 Më tí 4¾ªÕ¾ kW  i ÂUñ O þ ø á7 ÕÖÿ Bò h oö5 éïÿ ßÚL mÔ º È0 0þ æÜ á çø¼ 2 ý R ö E û Ä³Ê ² x W oC úõjÑÆGëÞÁTú ß 5¹iF ò È 5 e íÞ6 ã T¹ ÛÛ ñ í áÿ úÏÆ Ù Á ¾ð â ï þ ñWÄ XÜx ÃÉ ø ñ OÒ¼ c K â Ùÿ Ñ QÓ5Í ÍB KO Èmn xð 2á xµW Êéq 7 g O ö Ác 8N V R4²Ê a ÇR Ååù t Õ0XÌ ÿ qð áïÃÏí í ø ü á ký û ûWþ OÐÿ ³þÕsö ý Îû Ún ü Ðÿ go ø Ï x Äþ VðÖ áo xsÃ Þ û ø EH4y ïYÓt mcJ ð i îx ô â Ê µ2N5Èñ A ïÕ ÆG Ëó Ö óÌ GJqÅbòÜ c à bªSËq p P áË Z Î h 9G 2 ³ XÎP ç ç ww öXñ Äísá5 ñÆ í ü k ø Ù¼ önµu4 ðÅ á Ð 7 5ñW üí ç É Áy Ù åüe áý cÀ æ È Ï ÂÓ ²Üu ÊrÌirç mG Ô ÇÚQ ÁÔÃT Xu S¾ ªÑÒ W¹î ÝN ¼nµ³ J Á½ Rñ Ä Uy Ô ø ð ág Ä º ñ ñ Êi èÚe¼ ñ Ä Ú wpu âÓ ¼5 A ióE G cp¹ p Q â ÿ ðp Ìó¼ã e Óx bqu d Å F ÔiO W5ÆÕÂJ H 4eRµ UFî R ó 0 N yb¹êT ç ù T c ø Çö m ÿ Ú qö óêkö þXÝö ÌÛæ6 sµ7fOÉÎâõ P P ÛÂþ H AÖ x Óî b häGUee ¼n W ÃÙíj Bµ u Ó 0Õe ÂQjQ d Ó I l ÙæKF 8Õ W á8 Bp e FI FIµ ÓM s ñ â Æ ïÄú ²Xd7PÝXè ô o º 1 S ª º E ¼ Îð 3 ÅK ã Ë N x U U Z t F Ó Ü U ÉÉËïsýs rû rË ñþ¹ 0Âã½ Õ ø ³åø¾³S S þï ÕmËÊù½ ï KéÏ ò j ö1Ýÿ é³H è ä Ç ØÎ þ à Ä Fø³â ÃúÔÞ Õ ã ú Æ ø QÕ I EÓ øgS¼ ò4 IUm ä ÕÙ Éèã0 ñ ÛFX çuñ Ú ÚAÑXº nxº ô 9¹ ¹ot Bx fy YO IUÎ3 Ïrì r Ï á Ë F TéÑ Î4å Ó m RP m õiüb P QÔßÊÓu Çý åØÝ övÝÿ oÙ ö üìy Îümn õ P P P hßò Ù ø ÿ ÇÊò ÿ Èó1ÿ ÿ R3Cô ËþMg ÿ ÙUÆ ú àCÖkÕ å wá 7â 5ÝµÌ ßGk Bó Ï È oc ³¼W çù iÒ áüà aé åBuð8 xªP u T T R0 Nn Ô Zq J 7 Õ ÚÑ âítÒi ç Âc ë¾ ñ ³ý ñKá ¹yà éßØ Õýþ wyeáß ³øoì6 é ü cgâí4iéu ZäÖ W J Aõ ð ö ÎòÌ ÕxC ð ³ t s F Ü ïkZX ãjÕÉqÏ XéTÂà Âa 2 8JþÒ2 9 ¾ N T Q ËeË ÑJ mxÚN1 ¹ Æ ý k cáö ðgâ Æ éCÂQi ð â ¾ ñ ô Eô Õ on ÅZæ l æÐF ݾ âk Ø ûè Xáo óþ á ðYÎI eù m ÄÐÎq¹VSK åø x ÑÄåï ¹m R dpÖÇÒà u jq tã9 v å 7 7ÈÔ i fÆÿ ñ2 ì Û ÿ 6ãí çÔ ì ü ì¾ Ìl hçjnÌ Åê ò ¾ Ö¼ ðCã ü7 ý â ü ø âM Qû5 ßØ5  ¾ ý þ í ¼ ëX òn òöÉ aáîW Ï8û òLÒ Ö²Ìã 2l 2 J Û ÌpÔ1 ½ Ó OÚR 8sÒ 4 r ÄÔ ùgN IEÙ J0m f i ¹ðÇ ô økÃÞ ðÝ öo é Ð4ï Ýý EÐì ô½ ËíwóÏsuäXÚÁ q4Ò ºI Ø ùüÛ4Çç g f þµ ç ¼F m ÅÖ E gF éSö jN  oË F 8F J å 8 Å F É Ý m Þ6øQû þÎþ3ø¹ûJø Eð ÅíJÒÇ ð à èúo fñ5ç üVø ñsÅ ë Ñtëéuo xoâç 3T ð Y G S lDñ²Ça k éEfsúÜéóÆ dÛöjNQ çRæ í É ¹ V ¼²Z ìÝð3Zø5 ZMW 5 õÍ Á Õ 4 Ô¼ à ØK æ Íÿ Aðй õK ì¼ µµ½ ÛDÿ â 8 8ÀpcÁåøL a 3â9aéT S Åxú 2ÜÓ Z1 ÀGûK äÙ á Q Çã jØ R X ²ÄsNR 4aE6 8AjåîJ H rmÆ1² l ªkñóÐ Ñiu âw Åÿ o Ý y í N O f ÙÆk Øÿ ûh iÏ Qú u o iÎë ßÎr í½ êKÙæ¹ s Ý ì ùa ÞKë ö Z Ñå ùººúCÀ 0üCá½ ÅV ú ½eöû Msà ÚìÖ¼ â Åþ ½ól Fû ïÉg1Mö xå I ÐË3L M Ëký W ÀÎ ê àq n XN Û x ø ð ã ìüé ¼ÿ µ ÿ g6 õåµ Þ uáÎ gµ² ¾ ö 5Írì³2æÃápù Ãàó µêâeO O ÌrüïûO eqÊñ zðÒ é Éû9Æ á psr ¼ ªBtù çç Iî øÉà ZN x µÉô ÐÓR ý þ3øþóÆ øsÇz ö ë 6ø ðªm d ñ à úN ñSà e½ Hìöøw åµõ ñ¾ 2ãá k E ølx ú Å á¼ C ÿ ñ q ìñø k aá ö þÇÏ3 ÿ ä x Ûâ ßá xr qÎ Óþ ú ÍOÉ ÿ k ÿ c ÿ ú ò ÃÏÓ ðúmBI Î ÿ N êÀ Î V å ò ÑïÀ ìLî E sg Ìò TæÀÿ Â5 jÚî ñÓà þ Öu wQ øÙá f¾Õu ÍNà â ß ¹¾ åòî5ícYÔd eÖ yràÍu 6q áì å¹ Ï² ø ÆãisTuÿ ²ÿ Ôåìá N ÌN Xà xÌMoeN 7õ åùV ág ô²l pfgQPÂáèá þï Æ 7J c j8 OGìð L6 Q J þ eã ö êÚ ³ XÞi Ç Ô âmCáÎ Ç X i n¼1 ¹ Ùî Û k Öcyuú Çø½ ØP P U K øÜJ Ý Ø Aeg Å ß ì O d 6 ª ðï ñ8ø û xn wÚ ¹ñ âýܳü á Ö j 6Ï ù Ä q víe ë ÌsÛÚÛj pÏû x U øü KÃtã jG gXn ViòÅa á Ê YÆr U BtªW å ïbptÖ Yöå 7I ýîjðimÊ ªi Ükß ü âo x â ¹ Æ á ÿ WþÑÕ ÿ á4ÒaÐüMÿ ûKè µ ivñCÿ k fû B üþ Å9îS q åøï ä Yõ í 7 ÃÏë Ùx b ¾ Juè ó Oöj ùk H èR Z5 Ô ÍìÝÚåç ²Ñ mS K3 ø9ð áÇÀ 3YÓ¼ E ½ Æ ëºµ ¼Es é çKðo ß Õe ñ¼ á Çg èzkJÑÙXX Ë Û ßc üCâ qX O â J m à Âaé Tëâ õ Ë x Ì3 s æ U ÃÚýoð  ü èºìö7 ½¾ñ ü úD èKã Ö ãh Óþ êÚ ½ñ ÃÁþ ²ñÞ Ç Vµã Ê êÚd1i rC Ýëqß B Ø Ç2 m 6ù ß äßÚ ËEø í A x e ÅÏ xoÄ Ò 3èº ¼Aà ðx J Ú o ð ¼YáF Ö itý õgXõ ôÍ O ú ÂJøÿ 0Òð70 ÏoW 3 n 7 à ª ì o Ï ÄJpÄap Q f ¾ O e 7ê p¹n ráp Ë ZIF à Nr J T åG áB n ÕhS í UÇ Êrø IÎR ï 6 ÛKvÞ ÒÑ Åíü lZÖÍ à I ì vI Àÿ ä døüS ëÐÆ BW Nµ Æu Ê æ Ní9 KE µ æ P â eu Ç Ví ÙØx ùÖQ ÑÍöæ ÅÚF ù SèJ U O ÁÝ üVu Ç ñ à ej rÆS B î á Ô 8Æ ñVE ç0ÃákNX a u É ap E nî0u 9 Éí 9B å ò6ë öZ G xBw βÜVO 2üj q41ØéT eÎ êà2JÊ KG 3qr I õÇË ùÕ Ã ö1õoÀ ù µ û îÿ ôÙ Wôw òMc ìg ÿ QpGà ÿ ÉA ÿ ýIÅ gü ÿ ܽÿ V ÏÙoûí û ÿ MÈþÊðoþNG ÝCÿ UxÓô à ü ßöI¾ ÿ ê Wö Cÿ Àc zu Ìð8 Ë W ç í X¼ nFÕJ ÓÙÖ 8ï Æi ÊQÙ z p ÖÛJ gk 3r¼òÏ ø ã ³ WðóÅ þ üzñ h ºÖ Ç èÞ ½ðÌÿ 5 6ºÆ 5µêÚÞ7 9 Ä Û ëwÚýÅ Z û ç êg ëÐà â u ªã³ Îñ ÉVÂaóüÿ 5 ÂÖ áòú PÆË ¾ÇëßÙ RúÏ oªû ì½ N n Z ööü oü¾Þq Ín¼¼üܺsZ Wº üüê M YÛÜL Çàÿ Ø 2 ë 7Ó Ø v cAi 9 ìÅB xw ÂÑ V1 ä¹V ai iS 7t Ü c µ ú áià hÒr e æUÛ MóâpY VQ Y AE7 égçÁ P à4 Ò 8 ðù Z î3 e þü Zn õ jÛ JîMÚ ÿ ö ïÿ ÖXü øU xcM½ ùí ø üIãÏ k ½ ûsJðïÂï º MiqkeãÖº¼ æ oK ÐÄ ÂW Yv àÄq b1õéVÒ Ôxs 9F3 r TÆcsî Áâ1 U â1YBÃá B b þ2o knj²æ æ iQ JÍF ÝÔ o ôß ÿ ÛÅ æ i ø eγâ ïVðÝ uÿ Ù çÇ øñ ø ÖåÎ cáÿ Z j U¾ z ûÿ øöÌÙ Íg Câ¼Cðê9F Åb²úÐ Pà q ðøÙãp yO Í8K ÂÆØz¹ SR L c ú¾3 pæ ë Êê 8L ÆÙ 4 ÜTe ö Û T ÐPw Z6¼ þ øMà ü ý ü àM Bñ ¼qðÇá¼ m ÓXð Ä ö ÒôgÓtéÓH ÿ ovt ¹ ¼ c G Í QÂ Æ Gà gá mÄ8¼Ã Ïr ÅÊ8º lÓ ã ø ý Ec aá Í ¼éb1P O Ý J0 Ft ¾êp þÎ eî Oi Êß 5Nê6qõ Ú Wñ à OÁþ Èø ñ í Oý¹ á ìÏ ø Öïo¼Sÿ ÝÍ ÿ  àý Å Ý ÅÏü c YG Çøg ʪqV â sð û û Õhãý¾ ÂÒ ýFµj0Äÿ lfX KiJTh hýo Ãâ d J ½ O ÂÒ dܹ ¾Î Nï ó 0ÿ hï ø û kß h üE ü ïø ïRæÿ  á ñ üI ÿ e x L¹¹Ð ÁcáÁ öu ò ÕcòQ 2É l kÒp b³ íl 0À úÄ1õéRÅýb 7 õ ß½ Î ÒO q ÃN x 3 gìÝÜ g8IYÁ7 U w hí ã ð 2 eÿ üVм pñÿ Çÿ x â áÄKË 5 µF áO x W ¼Ö á vËÃz ¼Ú m ibËN Æ g íóÜÿ Í Y æ 8k ò AC Ý B 8 0¹ aK J w ÂUÍ1 ÂWÆ Ä k JTù R Oê ÄB ÅVÄNU uÞ P J d å ¹bÜRoï þx â¼ ÿ ïû ÿ êÅñM ÿ È ÿ cÎ ÿ Ö 6 äE ÿ ² õ Ï Ç õù þ w ü ÿ é2 æ Äý TpÕä Í ðO ù ÿ ² yÿ ß úWé ÿ Î ÿ b þ 3SòO ä

  Original URL path: http://www.onf-online.at/pdf/sz-2-2015.pptx (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ôu Ó pSÉ i Híö ¾ Ê d N lÛ U RË Oín5 uÏtº n5è Dè K Æ jXéª uß LYÏ 3à âà a Ý ôtäÕ Wä M ñ 1 a1o æ ä LÆã ½ vµEá0 Fé à7 Ì Á3 3Y ÏØÉY t Y Fb rY ª J72å CIÇ Ú CU üQª áêPÒlÆ I TKtÒ bîRávèTW Û Ë ¾ f b9T SI æ T ÖxÉXnSUº ¹0 MS j4 ùcþ 9c íU5 Çãt IÙ Ã á Á ª A¹µ4s1vñÚ æ F ð0wµ X µ2¼¹ 8UÅ þm 4P µ ÛÐ ¹é1ÅÒÕ µ mX ÙÅ òì ÑV VyîaDíò0çá ³ úÙÚáÎæ ýÜËÜyÖJº Ã3Ö½ È V Võ ñ ë Lí ªÏë Ü ó r åº æZ uÉ F V z çê kVíd 1 ú0ÖmR¼bM QOí pëéÜ s ª Ä ½Òô 27 y ß öÛÿ OM Ç e² WRShÈÎÛ HHE ø M îÍÞõ ÏGC Î t ÆÞ ÀAwHÚ ï RÓ Õ r Ý îà ðߪ5 KOÂÝOv ý À kÙ ¾ Õ ý C w À OP Q i5X ¾é 5ÀÀ YA Ô Ïg X ³ ö c ÌB t S î ÐÒ Ê ªÝ4F Üd vz BÖ Ë½C Le y ÿ N OÂÁUv ùÝ ïâè gùÑÇqöáÅÑáånoõáypëO dí ç æã8û ij³x ã ý ý ýsó4È ñu àü ð ôï N ðîSò 8о9Y ò ÇÁI Ùº³ Gá0ûxoõÅÕ4J óûÉ UãùºÇ é éOØ w F Ù ÿf ¼c µ w i Ä a Û MQµPÖ8ÓùIçõþ Ç G ¹ mú3 9 ãø  âýôõx G g N ÿþm7ýçß Þ fÀ ä ý x NQ ÇþÍ Ið lç wÿ ï ÇÙ ¹ï îî ö ìí ó üùî x Þ vãGÝq ùIø58 ùw ú ¾ ã ì ÿ ìïé¼ Åajr ý ä ½ 7 é ov ¾ê¼êÇñx0 ïÓUï½y³ûC øØ x ûA ËmçÕm EA lú w ³ Q ZBº òé dzøóIgnù½ÝãÙØ ½ò ýT ßÒmIW ÁñÇ d¾ õgF5N9bE G ûG g fTè2ÿà ä2 N¼óâ Æ ðÜO Gr E ÁP kΪhÂļ0S² HP ç VE êç H 0²p ª Ú É 23áÓ V õ Ð äÞ Ë 4 ZÕ Êëu û DC Ö ¹¼Á 2½ D DÂÉ Â 7 ÉÕ Ê 6 28ÙP N Ry Û 3 Òn Z5 µ g é² Í DúÙêÍ QV guÞä QZx ÒBóuâ F ÕFÁhùÜ V ½ÂÇâ ª ÉÉé ÉÍæx1 o QÈ Ç gJ éS ²E0 º Ô Åã2 dæî U jsÁ 4 V d ÎÄU Qrf B³ò y Û ª cå hD ÖæBu äÿÂvç ³è I b Ô 8Á TPâ vàtÐB Ei eò úÝ Û Ýq Ø KKOyßê l çRõõÙÂR c C ûlY Ìj HÙ ½ Fâ T R ÜòÊÉ v n Ö E 2àe òlÕræ à ª4Ï Õ ÇZ b ÂÏV ÄC ûÙzå 4 l y 3Æ èÙR¹À uÁ ² ïÙ tÁ k Wwï aã Ç è Ë aT8õ é Vt B½Ý3z Û Q W8Û Ú Äx ìRk k s BÆà X ãÝ Hq QB 3L H 1ê 8 Å z ²Q vjù Sº zgZ ¼Ù É Ú âV ª h ì q xÐEè ª n ÄFLC Û6 Sµ Z µ o RÆV qr P M s² PAnÄPÍ Þ T ÎÈ 3 êtÁ gÌ 3 6 Yµå Ås æ4T a5 A ú 8õ rú Ö ¼çÂÁ NèIõÃÙ Z à ³ 5äÄë q ºõ Ï T úõ ÀÞÞK â à f H 2 U þ z Ë ³ÁkÄÉ Ïyà èß ü WáÝ äýp s²RãMp ÎA Hÿ6 Æéê²ÿ Âaúñ wñÅÕ4J óûÉ U Kÿ ³WWñ ýøbxé ïdcLõ K ºfq MLÍG Î Ku ÓI ¹ usqtx¹ÛË ÓÍâ ÖuSA 2æÚ s GÁm ÞòÕ U âælòX Ù Ùù a Æà T fFÊ ª ôwtº ty ÕÍÕ c ÖõW H 7 p m ²PDWi ÜÔÜ uA óK ù ïhf1 ó ä Ý r7 jåÛ lh ª p Gx êÅu7 È úZÞ FÁ2Í 9 d ÑÎ6 m g ÊE8Ûàômïtï RË âKÃBN K iÌ ¼ BÉõ sâ Áª SsºQ v M A g â g eÝ 5 Ü éÿ hM v H 8 Q D ºT B XÝy Á1 JCn¾ QÕ Àrð SPq î F jKQ Þ úξ t Þ ójäôb t ßì Ð Ü d Yt a ò rðN s x D e3tÐ ¾ý 6A y zB ñÙt³k d B Ñ5 òÚ õ z D bcó ÚSÔ õ U é å Nk õ K ýÛ W Q³ ã3éF õ r D8l óÓ ÂX1Á Í 6B 4 í É øH ²èr T H¼Ìilw4Eq B s ðß Þ z òèÈ çà r Ýá ó Úè E4Ösïí Í nð AE5BpÁHhêt n½ G Q ùl6j v7 4 fÃp ÔÇ w ãñ P ç ù Üp CB Z iÚÝw è ô t 2 M â 6 ø r zt Ç HBSàK ó Ƴã L ÚdZ ßÁ èÞ tÀ 9ö ûY B Ê øÎÅ þN ãôÕ åÓ é À GíC Ç7g ³W3 Þ ËËÝô yûu èÜâÛ 7¹ ë ïH ôh ØPà P î 7ø 7 õ j PìâØk Ü ß P 8 Ð ºtTIÀ Æ Z ã Tëíö ç 8Ú ïÜ iú û dÙ öW Р˺kQ ¹ 2 ÁÐ ê 9Ë Bm 9ÝÔ µ iP ¹N K J sÒ iàøi Xd 5 Å j ½ M Ò ùÄ pÓë O 6 vùíOSZ uÆ ª ß Gã8¾½ gÙQòû Me Ò q2Oh 7a ô ßmÛ ê î 7½ ì³I 7c U HH ÆÊÃU V Õ J Ô U j ̽ñbÔ²Fl es 7lêl ö8n Õ ñèn Þ Ô ö T 6ö Ü O ÕBÿ v Ø ëæ mÎß éïÝ ß BCT ýP c ã Î wþ ÄnþOvô 6 oG ³ þ Ê Ë ýÕãI8 éìî¾Ûë ½ë ú8Î ¼8 ¼Üí A1p4 Á bAdnß3ÖÇV¼bmë ¼r P l ÆXgö ný¾ý k åP¾Ø Té0á¼ 5æ²âô ÀÚk Xß L Xß Àr XÆ È q 2 nÐ é FP 4W¼b B ÒUé º WæÎ Û Ú W S6 à ù qå ë9 D s³Ä V pó 5 XÝ G U ïìÓ X Æ Ü ¼õ rÝB ³ So Ò ½ÄËL ÞÙ É Ù Ë6 Âá 3 e 9 µØ mÁØH â ã Ý xc ï df úV FNt úi ê æ ÖTµé WI N Ú D º A ²ÌÝJ P Bò J8 F È2vË ØD 1G ù KÅ Ôhr ¹é 6ç8y ÍÛ Èo ó fÔX Hëö Þâ M A Ä Á 3i ît ½6Bpø P ñ 8y ¼ªß Ù nc e 1 V oJÌAç P hà ò gÐ F À vÅÎB Ý uµí ss w FTÆ å 1 Y ¾ w wÍ Í uî øäÏö ÚtÔ ú A I õ E 0 roëÛ ÉÉYèÄ BB K Q n ç ç ï v¹c ìQ ² yÁY wy W Þ ¹èúi ª ðd¹ aK 8ýgQ T Á 0TA I d ÝIÉ 9i H åÄÜÂUþ Õ c8R5 ª m õ 9U NÙý SrngN Í V Y q ih¼ ª ð ¾ bN7B ÅT ¹ûñ ºiXþXÒ C 36 Ô q B2 3g ªO zr É Bãæ5 aQK³ tÎÉÓ j ûp N ãXwclÍ Ü5 BF Âx L ¾ÚR à mÌQ Ð É 4ÐÄ c¾Ú Vû½ cKLH 4w ªÇ HK õ l Ä Jв P ç ÔÈIgw ¾ 7Uß eóþóà á¼ô øÆ8 Î iÑm ºFt6 Áu55 j B Lí KhÒ Èä R U W 5C ¾ýÁw 0¾ý8Î È id³ ÃWöYKµ LQÞGûrÈtâ t HP U5áÖóMYA î ø ÝO Út ïäùÏ c l³³ ðÓB ý ß Ê î v HC ÜóÓ Å Í ÒiSê ¹íH Ò 7a ªeOiñU3 õ Î M 6 aù B é HS n 7 lÐ öZ D 4ú Hpv óÓ Ã ÍLª³h lñ Zà 2 x A YC bQd e3 ô íÔB³t Cti Ù ª P ³éÚ2Âì8ñ2 1ö JÿçUúÿ ppeî Ôë Xº0 ÚQütª Q ÑR Ù Íw ½ w åG N þ4J² tº tyÖÉ ÍÇ ³p ÏÎâa2 ô ¾úQúçæ3 üi ç þ Á ÓIr Þ JÞ Ú7 EÞ ñ88é fK o o ýw ÓÏ V M ô l óU ù ÛT ¹èÙ ýÐ Ú ÏE bM²ß Wç ËHW Ø ëÌlûg g Ü 9 Í ó ¹Òµiº Iæ Q 7 U9P Ù4L êæ t PT Fè lMÉVQz úؽN Ârs í êå ³jÁ Ðè e ã UÓ 5ºõî å 5Ì Þ Z è éÞ µä ûÓ¾ A ô Äá B µ kkM Å ø 3 ÆÔ2 g õXÈ ¹ Ñ o îù 5 îX ªN Á À öÒ ÚB 7æÝF F X kJ Í9 e ÍKeTã MtàPQ Å ë P ¼ fK BPF N w Ét hK qõÞ¾ qõ³ý k ný A ÿ âÑ8 o Æã ù t tòqMÙwÆ pp5 Á Ðm k Z C Ó Ófå ªé¾ d ý 7 ̪ C 1V²À  72e T È BSÐ ú ß ²J sÌK t iBƲ¹ªX jEoÝÙì ï ú î6 7o à êÚX tb ó ³ Z1V ª ÐV¾ tWÆ ½ iÝ û u 6 Ê Æ óñ Z¼PoD ¼ ì Ù Ðóê ÉÖ Uy Ë U Sj í hjÁÊ tÅ ö ä j ØÒ01 ¾b9 öB â d ÃUÙµÖúb bSÐ Ù4 õ ý ï TðàÜXFS Y S Å U Ù ë oyçùL r Ú U yàgºÀ Ô ²ÿ 52 Ó hëÆÎ 5 iöp m Ð D ÕAd UQ yé E á MýÛ ßþÛ 8 Èäð óy9hëí Îé8ô NÚþÞ ¾ D¼3 û ä Þz KXwÕ 3vz í ÃXÿMUA p ÂL pçÇîm jtÈ ù âØ ÔÂðÛ J 1 ù Yß ÒÕÊÀ½wnë7 2 ìÛ Ã̾ B h t1õVo ¹  7ï Ñ nBròûtc˺ ã çÜ ô t ç º þ ³Ü6² û ¼ õ 0Õ K â ² z Çí è qv JhC Íi æA îÝô3̪w y ó XøªX WVf ùeVV 5ÌÉ9ïk Ð Lp 5z ³ ªmó ã È IM Ú nùÜ HU x Åçÿ a ² V Ü g Æ B L Þø ¾Ð kßÛ t ñÎ3 s h i eËqVLÐUS O r ôÊI ݲs Ý àªa Ä Z Ý ßl9å2ðØ qtU ð p q ¼ Ì D ïÀw f Üs tj ¹Y DÏÿ¹³öñIñ üá 8¼ kw æ ÏD 31 üßk ko¾ l þ eåºxå ï ñªw Éó1 ûÙ Ù GI a BÛ á ëÌVß Y L ¹òk M ï îV n w ÜíËºÓ î D t f â ÕpȲîZÔ î ª è í½U ò3ÜÓç Bc Àk ëV ó S2 Æö ½zPq sS ÛàîÔ ¼bC j Ó Y ºØT 7 rÔ Á a r çzi 4 îBGf jqIÒ uX ¾ d ¼ âÑ 6 z qQ ½½ ï M Py 8 Ê d ºÐot t Zô h h Æ o 4õN U zë sOOµMæ Åw b qazZ ã9o Ö ¾u y d ë E k dðdî NE F ZQ T Û Ð ÜWhõÚ Ö KÉêßÏÊÁ Si õwÍ U Ô Î ÀIwþ ¹ 4 è ÖÁ 6 mÐØ Ú A5D ó 5Y0 êÙ Ê Ø Ë æ À é õ Âap3 ² ýI u ª ÌGFÌ mô ãâÑÐÅÎ ê ¾3ÿ ì½Ë rÙiÖÝk i Ò¼ ýmð ºÿ ÊU ÊØ GIX¼ ýêGgí e G Ø º þlU ò ¼1à ½O Ñ 4 N ¼ âUÓ í C tì B nR Ð tÕ P È UAܹRFäS Ç í ù Ó Í të B C Û A Å U3 Ï 9s eÏdKór ºA á 8 b åþ ¾èv ß k x p yµ t mQÝzµdtµßù â ã æí¼Z²æ ð¼Z ËêB ³ çw ÖYó0 n7 Ul Ø î mèÞ¼d Ö TÔåO I ² Pll Ý 2 çPG oU ò Ïõ 4 cRc ã Ðç 26 àT è w ÐzÎéËjÐ1 D aq ¼H ßkã2 ú p7 Ê BC Ïà bi J mÞ lµUÈ6 KÈï Ùtý 2 jÑö4ç b Õ ¼éúUµ 1bS ìR 7Ç6Õ j 2 ºh9 èYtÑUèX ª Z î fs R ó 1 í ië À â5T Ó ù áî î êÊûÄ te Ñ Dä Kª² xÃæWB ¾ P ZèH ât U Ð úl õ õ Z ÆØ jagÝØå9CX j 0h 5oòÈ T ÿ P Cmà 6õ ¾k d éúkÁ À²a Æ 6vÚÓµúX¼ 4¼kk5G Ð TUY ß Á È õ A ZR6³ªÅYø ªÅ G ¾ T 9 ÔÊ aÙ ëqn ãì g d gíýý Ý ù â åÅ Å ÁÀ DiþÇOÎ O þñ ýÑô ì 3³ gÓÖüI ºÍ ¼Zû Oåïô éMxÿ öKßL 0ð âà ýö ¾t q ¼üÿ p pø ñÅÍ Ê È 2 UXüØ d çÿÜY û þòö Ï1 h ÿ kk È Ô r ö ê8o½ úÔ²ÚéiZõb ¾u YIa ¹P S j8dYw jX ÊTd2M f öÞªHm 6 Ç cCq b a¾Ó ¾ ÚêóÐ RÛy èë2Å uÕ ÌY²6 Ñ ÜØTYª c G Dj ÈÂÐû3 Þ WÅ J ðT e nZ ª É Ú ÝÁ é ³ r Õb t KHû ÇÑ ¼ò J n¹ îc t G t D ò Ô ïnd ñ É VO Q 4Aº Ý k øj ãBB 4 D rb ñ ù ZQÐJ ¼f J ÛúU ùÑ M VØO7v ÐÜÝt lýFÎÑAlp áéñà ¼ å yg á³ òÊ Z ÛnÉ ÐPÔacCµp¼ 6 ÏMÖq uò ½ä ÈÅ g IëS0mÝ ýa 5 8 áY ÅwzÉó Ì x8ûïERüÞ E 8ûA ýè ½ ü K O ó Å ô Å Ùkã ÜÇô tÑT F B Ð î ú ç ¼½Þï x üI æß99 l 2 ß Ræÿ ö Þ ä øÃûpx Ö ëGÎ8 87 O ÁyN â A B àî Ð 2 yt ú PWá e gï ã é î P ÁX Kð õ ªÅNÀ6½ b V o ó ε ªÈô4¼H ³ Þ å þW kï æ QÍ Öéª qèGíl Î Éò ¾ ² âWè ýW N ê T5A Sà Ò6 q Õâ jP Ø é ûÊgãd ã û4 P t BµD s F ó76Ú 8Vç B g Ñql VÈoæ Zy0½ª gP1 Ë q ó¼ ¼èDÊ ºW ò Úóæ Å ÁÀ DiþÇOÎ O ÚÅ a 4½ÈFmÅ û ³ºç äéOÒÑm d Ë µßùTþNÿ I Þ éÇa ôÍä bÝ Q µb ïçK i gËËÿ Ùç GO ÜL ì ³U Å A Ðñ ãBôü k ä Ì ø ûu îõ a úåÊ ãs u f QÓR t Ý X ÖÙkµZlr ¹Lá óà U Çÿ Ö ¾Ú6é c ê VìÌ l As Kzls R ÁsÓ³ ò lº àZ o¼ ª ÓOÄÜ8i þz 7 Ü µs Q ÏÎ Kó LGHUµ IÑ 0 É ïvµàH µ ñÚü íLéî ½D7E H ÇìR µõé Ì èó Ä0 M¾ ä ï Ýwy ka zÕÜø ÓêûIÒêgÛÿñ Î á PøT º Å Êæôðû8 ³ âÓ Ö ö ³ç à Šµ Å ÕOï Kd½M E Þ þ YµV g å éøôÇ ÓéÞh8è ùÃÖ ¾Úv áÁÓF ÏáëF ÜZ Öà ðm ùýÌN Z9x öÇa æÒ t ö f p ÎuæxwAÒ Âa Mª½oe6 ÑD ËN6 G ÁU ûP yÁY g nS NçÎ loÍiä à Q1Ü ½ kSQcð¹ oO Ð0y m2ç d Äi oã½ Gc íe cü I sËC³ñ û eãK 4ì Y 5ß År n³²Hpyµö Êßéÿ6IÒ ðþ ý8ì ¾ zúâ ÓÑY ËlU˵ îÁ Ll h 1U ø5ûÇ vm a x ¾ËÆ OOï âweÕ ù²ç ÚçÙ ðÙ ãQ áh l óºë g Ú µU ¼e Åy gMâ k ÊL çï ç u 3KV õ q åãC Ô î ª o ö X Ó Z Sª oçñW RH N ì 9ÞGA¾ Ó³Ô àÚu µTª m ²N 6Oý n B k2 LRýI n kk Û CÕ²Ö ÀaV UoJ2Õ EÃ Ô CèÚ èL Ø ñu ôz f ªZ Ü³Ê ½ Ç Ì kË x þèBK Aó 0Ù x¹ÉL òë J Ð ïª W óæ Å Üxÿ¾ yñ 8þ Ï ÆJK ²ÆÝ ýÉãì õï Ùï ù ²sì ü Pm ÞÅ nï ë HX KÔÒËQ 3Ð Qª zùXå êÍí Rv wE öUoàjËË eÔ¾ Qw P YO³Q 4 3ý îid ü ojjäa îb ÐR ÔÅÌ Ù² Jz º5 Ûéª µG RÌ tê Yd f 8 I1H tû É ÁUë ÏêªÁEW tÓÿÒþ VÝ q 7 Q òJ 5Ö höt åä fÖd ßÙ ÿC3 û I KÕ Ó Úpyðid sºâ òöH4ä ÏÍ 0 û îå9 z 9 1 ñ jvjÄVÇ q JwÅJÈé ÝW tOjUe D mUuÑ m nõ½ß0 B Í Àpya úI ¹ p ß ³ X Z ö ÀÂ Ø 9 ÄÎ eXäöá2ðü üÕ h ÂðÒlU å äe T³Îk1Tw ùbO H u Dª ú î 7uÕàVëfBB mØ L î 1Mw ÜT C ä9 ó Ï º u Ç Ñ ásG á Í Ú M S 2ô Æõ ½Ð fCän l8ƼΠOÖt3 R gÐ êsº LU hÔÍÞ B ÇëJóþ ³ Ý G s T 4 È rÉ AF ½ I 6 jrûmöx ³óÑÏ ã nF ÝVÇX q Á h6 ñ ÑU X ûÐAÈ5 4Ò è Ä íÃqÑ pOu fkAß5ç8 B2êsºóo b¼ X Õ Þê Ó ¹8¼ ÝÇ Rïo8 5yäµJ ë7 ËÖm6B³nºÑÍÍ ÕÌ öáø Î k ½ ÜöÑ 4 k ÎÝYÛÊ 53Y î² 0ªé U Ag î Õ ¾J b î JBóÕí MÝæÓ F ÖlÔBó0 ź íªU H Û ² pSÉ áspW ä W2i d û A Ëô³ A Í D7 6 Þ ºs Z àé þPW îuÃå pÕÍÞx V Zé ÓÅ ï gY½ ÍÜO b Û G þj1¾éÕÆ Ûì Ï òÕRL4 Ò lÇ k U ÝõÕÜ M³OHÖå Í9Þk ái Ç ÂV ë ÛÆ O Ú³bfz Ñ 3AMAwQE À oêÎßéÖ H Ò 4 T Ë à O µ pÑ c y nv h ä Üp Þ áÆÿÛD h FQ ¹ W ö qCw ÐFB7 þÛÚÚ ênOfg aà ñ5 ê á¾h Òª b í ÿïaà Πk 2 ¼ ÉÇ 4ï Ð h ô ë ¼ ãcÐt ÖÖ Û ÛÚìÕ ÔÁÈ Ýp 5 YÝ Ó SÍnä nõå hU Í ³S ºÙ Í ç êxº b Ø1¹º U Öè ã n Y² ÏïÙëì ãÇ1 rZ îÚÑ G ë ¾ 2 ÀÔkGY f Ø éËN y Q ÆvZ Ë nj³ h à uÑh Ù p ëí ² æGíå ä ï9 I 0¾DÍ H Û jä ê WH tØÊNñ ÜYÝÍ õP f º ZhÄÍ î 9Úº ð ² Ý ÞbÔÿ ÿÿìWÁ 0 ý A Ò zh l SÛ í oý Î È vE Ç 7ãÁ b w áÜD eÀí ç æY G Bg é aÞX ºm µVèÉDÛ è ßÖ ªÒ nÖ t yþrìàÜz z A DÇ 7 ËôiÿÏ Â3 à NÉÀ rÊ Æ õ ÏL îÈj60¼3R Íao õ2ÐO ÿÑ ÐÉ ÓL 2 ôSz Ç awL 60¼³ ùÐ A uQÔ s ûÇkÅáÀ w åÀ Õ çÁ ÊjAÿgÂ Ë Ë ÇÓõ¾ rÐ 9 Õ Ê 1µäPc¼g 9 nÝTÚªäT K KJ ʺÕO FnñÖu úëÈçó úµÐfÃÓ½ù ѳÁg c Tp 0 Ã à ½É ³ J ð ïá Ôåà 0 B ¾ zÕµO K n YlÖèµKä M ÜJÞæé Ï ËÒ Úþ ³Ç O ÜÇÈ 8 ²bXV ¼ 9üB Ò O á ôôÕõk È Q3Ú hz 5 Bÿ Y ÉQ Hæ³ i p Ó¹k µ xJ O ÿÿ PK K e word endnotes xmlÌTËNÃ0 ¼ ñ ï Ó U jÊ Â ø ã8 íµl Ï ªª8qI ÝMVw Ze á¼ S Ù4 0 iv y y Iæ 3 S DI  õõÕª á3 0¾8 t õ 4óS  Y Óí fî½ Ú² ß áHçy¾ q Zr ê K kÉÅðJ î Þ¾r ¼Ñ 0 Ohú h q çD Jy ½ r Å

  Original URL path: http://www.onf-online.at/pdf/Flugdeklaration_Leistungsabzeichen_2014_a.docx (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Ã5 ÿ M3M âb ö ö Øn 7 f ø UÑv4 Z çèôB mEí Úøñát Ø Jï X å Å RZ Ä â Ï ù CÅ ñp R WcbPþ o uÂyÕ pIÕ4q à â e P èý3 fv aìV Úò Ðߺ 16y ð Çx nbyM KàP³7 Ê mϳ Ü AA y ¾c 9b ÂßÍ òÝß H½A y 2ËìÔ µÝÒðÿ BËùlÇ þË ÔnôT kúåD Qy3 æ ðôÊ65 n K0 S Ô ÂâÄ ä ½ N³ 2 ³à oE àµó¼ Lá åUãp Ã Ç 2Ê E p Ø gT lè W z g¾ MzuæÌóo HÔ Öô k ñ Ô dV c lZ è bZ fNQÓjÑ 49 NÈ ð Jã ¼ µv7 Ø Z pñµ ð A a á Õ M noD á71ÈH z5W º Ñyá A Å Mþô 7 7 í ü ¾v p Ƽåä ø7e x 2iJ9àè M À Ô ëB wÊ T r j å X Wþ J yb Ô éßypGí½ t  C þ á TB Ûü új ÊÜj ÿN µ q UAÀ R0îiX¼þ B ø k 2 9hqª²C júX y b Y eÅ Oð Äe ² S¹F rV jM ûòô Rw qTÊ S ÁÃRd f û ËFXËJêzËgì j à d WúÉ pAn1 Þg æcd D Ì ¼ Ð xE Óáðye P Dk L V9ø UrÖg U Ò ù ì Ý WÑ ÑJ û ½Á 4²äÍ aÉ yÄ ³ Ä G ú² mÓÈ ÿé Úÿ½ 9Ì 8ÊDGÃQ êhÅ4üoÐd7öºÁ F0 1ö Ì ºVi² X púo j g 5öXi Þ Ò ñO oÄVÄ4 düßµ e Å ðqx p ä î z 7Ý CNº Å á3 4 oL D ËLàJú ÐF ãàn ëà J à W óI Î 7 n e ÿ BÖ íö ô s E ÆAÅ jk 5 Bu7ZJcä òÍï ô³N7 ÏÉ áýà p ùÀ µaë Í7 5N h ¹üLð ê ÝèWN Ä uJ z ÊÁÓ2 Z Gq L 1V TÿÌ Ú Æí Xëq S ë n LBa AßNèË3l ½µcUÖà ÃØÆó àaäǽhOð x 5Á çô Ák5 cú Þ ÎØ º FÑ ÊuÕäS o4õ ÿÊ W hW 5ûÐؾ d4 9 3 h7cÏ Öý5 Þ Ù IÍ A ûÞz 6 Ï ä º¾a ß OZ Úä K Á Þ Kü t a0 ºOÊ m Í óþìlö î5ä R næ x ÝÙl 0 7sØ LóR ÚòR à lÛ ÁÐï oຠv Ñå Ñh è ý 8F c Ó Ý SØ éÓ Úq 1Ø ½¾ n C ÒÒÀ ¼ P Ý KC W1 và O ÿ 6 a Ks1O QQ Û sQ YÊä À å ÈÉ ÿÿ PK ãZI U word theme theme1 xmlìYMo E ¾ ñ F oc v GuªØ hR Ø êq¼ Þ fvg53Nê j HH 8P Tj å Hý ¼3³ Þ i ZA H¼³Ï¼ß 3¾zí ÌÐ ò íÕ Ù¾lCp lx pT0 j ëõº½zAÏ ï ªV 2ÍF ÞÉi öë 4 aE c ¹ ã XsÀë ÞØ Î ifHú ªí bÈ ½ Ï xùì ¾ÿôøþÏÇ ßÿÉ rvmã ïzñÝç ú ýùäÛ ÆË2þ ýõ ª 3q õø ýÙ ß o ÿæQ OßÖB¼ O ßE E ËE ßþ É 0 o k ÕV zn S ãÅ ò 26PSFv 4 z 9 âÌ Fð5 ì ØìA NaÂ

  Original URL path: http://www.onf-online.at/pdf/fai_flugbestaetigung_2015.docx (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • IGC Database - Login
  Administrator Login Dieser Bereich ist nur Administratoren der Horst Baumann IGC Datenbank zugänglich Um dieses System zu nutzen müssen sie sich einloggen Benutzername Passwort

  Original URL path: http://www.onf-online.at/igc/igc.woa?cmd=login_admin&id=%0D%0A&BGC=E6E6E6 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • IGC Database - Login
  sich hier einloggen Haben sie ihr Passwort vergessen dann können sie es hier anfordern soferne sie beim Registrieren eine E Mail Adresse angegeben haben Haben sie sich noch nicht registriert dann klicken sie hier Sportlizenznummer Passwort Wollen sie nur eine

  Original URL path: http://www.onf-online.at/igc/igc.woa?cmd=login (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • IGC Database - Suche
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 alle Bgl Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vbg Wien suche Namen Name Flüge gesamt FAI Leistungen Angerl Franz 1656 Angermann Franz 1545 Anich Max 2889 Anich Johann 2220 Appenzeller Klaus 1557 Armellini Franz 3 3047 Artmayr Gerhard 193 Artner Walter 1982 Artner Max 3 2992 Artner Walter 205 Artner Rudolf 1934 Artner Peter 880 Assl Rudolf 1968 Attenberger Siegfried 771 Auer Olaf

  Original URL path: http://www.onf-online.at/igc/igc.woa?cmd=rating&search_name=&pos=20&criteria=1&year=0&lv=0 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • IGC Database - Piloten Übersicht
  Flugart Flugzeug Typ Info 01 01 1965 Silber C Zeit 5 Std Bitte auswählen 01 01 1965 Diamanten Zielflug 300km Bitte auswählen 01 01 1989 Gold C Zeit 5 Std

  Original URL path: http://www.onf-online.at/igc/igc.woa?cmd=show&user_id=200 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •